Informujemy, że 02.05.2019 r. Dyspozytor Ruchu będzie pracował od godz. 08:00 do 18:00.

Informujemy, że Dyspozytor Ruchu pracuje w Wielką Sobotę do godz.17.00.

Rozkład Jazdy Wielkanoc 2019

Informujemy, że z dniem 03 kwietnia 2019r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na dworcu przesiadkowym.
Nowy wzór szaty graficznej został zawarty w dokumencie pn. System identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej miasta Mielca, który określa m.in. symbolikę, kolorystykę i wizualizację wybranych elementów dotyczących transportu publicznego.
Informujemy, że obecnie dla Pasażerow Dworca Przesiadkowego został otwaty parking, który znajduje się zgodnie z załączonym planem za budynkiem poczekalni. Dojazd do parkingu jest możliwy tylko od strony ul. Kazimierza Jagiellończyka.