Sprzedaż biletów miesięcznych w 2019r.
Miesiąc Kapinos Markpol Adria
Styczeń 2, 3, 4, 30, 31 2, 3, 31 2, 3
Luty 1, 4, 27, 28 1, 28 1, 4
Marzec 1, 4, 28, 29 1, 29 1, 4
Kwiecień 1, 2, 29, 30 1, 29, 30 1, 2
Maj 6, 7, 30 30, 31 6, 9
Czerwiec 3, 4 3, 4
Lipiec 1
Sierpień 1, 29, 30
Wrzesień 2, 3, 27, 30 3, 4, 5, 30 2, 3
Październik 1, 2, 30, 31 1, 31 1, 2
Listopad 4, 5, 28, 29 4, 29 4, 5
Grudzień 2, 3 2 2, 3