Uchwały i zarządzenia

pdf Rpzporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie rozkładów jazdy.

pdf Uchwała Nr XII 962/2015 Rady Miejskiej w Mielcu — w sprawie określenia dworca przesiadkowego.

pdf Zarządzenie Prezydenta Nr 326/2015 z dnia 19.11.2015r. — w sprawie ustalenia stawek za zamieszczanie informacji dotyczacych rozkładów jazdy oraz podawania rozkładów jazdy do publicznej wiadomości.

pdf Zarządzenie Prezydenta Nr 327/2015 z dn. 19.11.2015r. — w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących uzgodnienia zasad korzystania z dworca przesiadkowego.

pdf Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu — w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystania z dworca przesiadkowego przez podmioty realizujące przewozy osób, nie będące operatorami lub przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego.

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 121/2019 z dn. 13.02.2019r. — w sprawie zmiany jednostkowej opłaty za zatrzymanie się na dworcu przesiadkowycm w Mielcu przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego.