Parkowanie na Dworcu Przesiadkowym
Uprzejmie prosimy pasażerów planujących pozostawienie samochodu na terenie dworca dłużej niż 1 godzinę o parkowanie na parkingu, który znajduje się zgodnie z załączonym planem za budynkiem poczekalni.


Dojaz z ul. Kazimierza Jagiellończyka.