Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana szaty graficznej strony internetowej Dworca Przesiadkowego.
Nowy wzór szaty graficznej został zawarty w dokumencie pn. System identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej miasta Mielca, który określa m.in. symbolikę, kolorystykę i wizualizację wybranych elementów dotyczących transportu publicznego.
Dokument ten został‚ opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Mielec i jednocześnie wpisany został do zakresu rzeczowego projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020."