Zmiana organizacji ruchu na dworcu przesiadkowym
Informujemy, że z dniem 03 kwietnia 2019r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na dworcu przesiadkowym.
Zgodnie z załączonym rysunkiem.
plan-dworca przesiadkowego