Uchwały i zarządzenia
Uchwały

pdf Uchwała Nr LXIV6382023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r. — o zmianie uchwały w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.

pdf Uchwała Nr LVII.566.2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 02.02.2023 r. — o zmianie uchwały wsprawie zmiany stawki opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego przez podmioty realizujące przewozy osób, nie będących operatorami lub przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego.

pdf Uchwała Nr LIV537/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dbia 01.12.2022 r. — w sprawie zmiany warunków i zasad korzystania z dworca przesiadkowego oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

pdf Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12.08.2019 r. — w sprawie zmiany warunków i zasad korzystania z dworca przesiadkowego oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników.

pdf Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18.03.2016 r. — w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystania z dworca przesiadkowego przez podmioty realizujące przewozy osób, nie będące operatorami lub przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego.

pdf Uchwała Nr XII 96/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 08.10.2015 r. — w sprawie określenia dworca przesiadkowego.


Rozporządzenie

pdf Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie rozkładów jazdy.


Zarządzenia

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 1774.2023 z dnia 15.03.2023 r. — w sprawie korzystania z odpłatnych miejsc postojowych na terenie Dworca Przesiadkowego przy ulicy Jagiellończyka 7 w Mielcu wraz z ustaleniem stawek

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 1744.2023 z dnia 23.02.2023 r. — w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki i zasady korzystania z dworca przesiadkowego, mającej zastosowanie do podmiotów realizujących przewozy osób, nie będących operatorami lub przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego.

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 1443 z dnia 07.07.2022 r. — w sprawie ustalenia stawek za zamieszczanie informacji dot. rozkładów jazdy na dworcu przesiadkowym.

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 930/2021 z dnia 16.02.2021 r. — w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących uzgodnienia zasad korzystania z dworca przesiadkowego.

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 121/2019 z dnia 13.02.2019 r. — w sprawie zmiany jednostkowej opłaty za zatrzymanie się na dworcu przesiadkowycm w Mielcu przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego.