Uchwały i zarządzenia

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 1443 z dnia 07.07.2022 r. — w sprawie ustalenia stawek za zamieszczanie informacji dot. rozkładów jazdy na dworcu przesiadkowym.

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 930/2021 z dnia 16.02.2021 r. — w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących uzgodnienia zasad korzystania z dworca przesiadkowego.

pdf Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12.08.2019 r. — w sprawie zmiany warunków i zasad korzystania z dworca przesiadkowego oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników.

pdfZarządzenie Prezydenta Nr 121/2019 z dnia 13.02.2019 r. — w sprawie zmiany jednostkowej opłaty za zatrzymanie się na dworcu przesiadkowycm w Mielcu przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego.

pdf Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18.03.2016 r. — w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystania z dworca przesiadkowego przez podmioty realizujące przewozy osób, nie będące operatorami lub przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego.

pdf Zarządzenie Prezydenta Nr 326/2015 z dnia 19.11.2015 r. — w sprawie ustalenia stawek za zamieszczanie informacji dotyczacych rozkładów jazdy oraz podawania rozkładów jazdy do publicznej wiadomości.

pdf Uchwała Nr XII 96/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 08.10.2015 r. — w sprawie określenia dworca przesiadkowego.

pdf Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie rozkładów jazdy.