Nowy parking dla Pasażerów Dworca Przesiadkowego
Informujemy, że obecnie dla Pasażerow Dworca Przesiadkowego został otwaty parking, który znajduje się zgodnie z załączonym planem za budynkiem poczekalni. Dojazd do parkingu jest możliwy tylko od strony ul. Kazimierza Jagiellończyka.